Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
De website (inclusief subdomeinen van akorda.nl) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Akorda Onderwijsdienstverlening. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Akorda Onderwijsdienstverlening.

De op deze website getoonde informatie wordt door Akorda Onderwijsdienstverlening met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Akorda Onderwijsdienstverlening alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Akorda Onderwijsdienstverlening niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Akorda Onderwijsdienstverlening. Deze websites welke geen eigendom zijn van Akorda Onderwijsdienstverlening, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Akorda Onderwijsdienstverlening.
Hoewel Akorda Onderwijsdienstverlening uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Akorda Onderwijsdienstverlening worden onderhouden wordt afgewezen.