Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Nu in veel gevallen grotendeels de formatieplannen definitief zijn, is ook bekend van welke personeelsleden afscheid zal worden genomen aan het einde van het cursusjaar. Een deel van hen zal een ontslaguitkering aanvragen bij het UWV en daarmee instromen in de ontslaguitkeringen die worden uitgevoerd door het Participatiefonds.
In het reglement Participatiefonds is een bepaling opgenomen waarbij vrijstelling wordt verleend van de instroomtoets, zodat de uitkeringskosten niet worden verhaald op het schoolbestuur.
Dit is het geval indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. De werknemer is minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden ononderbroken in dienst geweest bij het schoolbestuur en
  2. Het betreffende personeelslid heeft direct voorafgaand aan het in dienst treden bij het bestuur minimaal meer dan 8 weken recht gehad op een werkloosheidsuitkering vanuit het PO.
De vrijstelling wordt niet automatisch toegekend maar moet worden aangevraagd. U kunt uw contactpersoon benaderen indien u meent voor de vrijstelling in aanmerking te komen.