Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
In het afgelopen voorjaar zijn we meermalen geconfronteerd met zodanig slecht weer dat het KNMI een code rood heeft afgegeven. Is dit een geldige reden om niet naar je werk te gaan?

Vooropgesteld heb je als werknemer de verplichting om naar je werk te gaan. Woon-werkverkeer is namelijk een eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Bij overmacht, zoals een weeralarm met code rood, kun je overleggen met je leidinggevende om thuis te werken. De werkgever is dit niet verplicht om toe te staan. Bij mensen die niet kunnen of mogen thuiswerken kost dit dan meestal een snipperdag wanneer zij met toestemming thuisblijven. Alleen als de werkgever zelf laat weten dat een werknemer thuis kan blijven kost het geen snipperdag. Uit oogpunt van goed werkgeverschap wordt echter van werkgevers wel verwacht dat zij geen onredelijke eisen stellen aan werknemers. Het is dan ook aan de werkgever zelf om hierin een verantwoorde afweging te maken. Het ligt er bijvoorbeeld aan of er een klas op een leerkracht zit te wachten en/of de kinderen ook al afgebeld zijn. Overigens wordt schade bij woon-werkverkeer bij code rood normaliter door de verzekeraar vergoed, aldus de bond van verzekeraars.

Mocht u nog vragen hebben, neem contact op met de juridische afdeling van Akorda!