Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Scholen gebruiken steeds vaker softwareapplicaties binnen het bewegingsonderwijs. In deze software kunnen leraren de (sport)resultaten van leerlingen bijhouden. Vaak heeft dit soort software ook de mogelijkheid om gezondheidsgegevens van leerlingen vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan gewicht, lengte, BMI (body mass index) of motorische vaardigheden. Wat is de rol van scholen, sportorganisaties, gemeenten en GGD’en in dit kader? Hoe wordt privacy gewaarborgd? Dat staat beschreven in de Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs, ontwikkeld door de PO-Raad en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

De handreiking vindt u hier: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-en-vsg-lanceren-handreiking-gegevensuitwisseling-bij