Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
In de huidige cao PO is de beschrijving t.a.v. de introductie en begeleiding startende leraren gewijzigd. Met name de overgang van het begrip van start- naar basisbekwaam en van basis- naar vakbekwaam (H9.5) is gewijzigd. In de cao staat nu alleen nog vermeld dat wanneer startende leraren niet voldoen aan de eisen voor uit uitgangspunt basisbekwaam na 3 jaar, dit consequenties kan hebben. Een van de gevolgen kan zijn dat een aanstelling niet meer wordt verlengd.

Akorda signaleert en bevraagt daarom niet meer actief t.a.v. de inschalingen van startende leraren. De overgang van trede 3 naar trede 4 wordt automatisch uitgevoerd wanneer we géén bericht hebben ontvangen dat een startende leraar niet aan de eisen voldoet. Er kan een bestand met alle leraren in trede 3 bij uw contactpersoon binnen Akorda worden opgevraagd.