Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
In de vorige Akorda Actueel hebben wij u bericht over een voorbeeld waarin een bakkerij in het gelijk werd gesteld toen zij het loon opschortte van een medewerker die weigerde zijn mondkapje te dragen. Dit verhaal kreeg een vervolg. De medewerker heeft nu ook zijn baan verloren, hoewel het de werkgever wel veel geld kostte.
In het eerste kort geding had de kantonrechter ook opgenomen in zijn uitspraak dat wanneer de medewerker de instructie tot het dragen van een mondkapje op zou volgen het loon weer gewoon betaald moet worden. De medewerker laat aan zijn werkgever weten dat hij dit wil doen. De werkgever ziet dat niet meer zitten en doet een voorstel om afscheid van elkaar te nemen via een vaststellingsovereenkomst. De medewerker gaat hier niet mee akkoord en vraagt op zijn beurt om achterstallig loon (tegen een hogere functieschaal) en een aanvullende vergoeding.
Nu gaat de werkgever niet akkoord, trekt haar aanbod in en zegt tegen de medewerker dat hij de volgende dag gewoon weer op het werk wordt verwacht.
De medewerker geeft daarop aan dat hij eerst een gesprek wil. Hier gaat de werkgever niet op in, staakt wederom de loonbetaling en zet een ontbindingsprocedure in gang.
In deze tweede procedure geeft de kantonrechter aan dat de werkgever schuld treft door niet het gesprek te willen aangaan. Ook concludeert de kantonrechter dat het wederzijdse wantrouwen nu zo hoog is opgelopen dat er geen basis meer is voor samenwerking en ontbindt de arbeidsovereenkomst. De ontbinding vindt echter niet plaats op basis van verwijtbaar handelen van de medewerker. Het is de werkgever die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dat voelt hij in de portemonnee…

Mocht u in uw school tegen een situatie aanlopen waar de arbeidsverhoudingen lijken te verkoelen, kunt u natuurlijk altijd in overleg met een juridisch of HR adviseur van Akorda om uw vervolgstappen te onderzoeken.

Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2021:863