Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Corona is een onderwerp welke de meesten van jullie nog dagelijks bezig houdt. Velen van jullie zullen wellicht al te maken hebben gehad met besmettingen in de klas en mogelijke klassen die in quarantaine moesten.

Zodra besmetting in een klas is vastgesteld volgt al snel het contact met de GGD voor bron- en contactonderzoek. Zij doen vrijwel altijd een verzoek om de persoonsgegevens van leerlingen te delen ten behoeve van dit onderzoek. Een vraag die veelal gesteld wordt bij Akorda is hoe hierin te handelen als het gaat om privacy en de AVG wetgeving.

Om het bron- en contactonderzoek goed en snel uit te voeren heeft de GGD bepaalde informatie nodig. Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat een school bepaalde informatie met de GGD mag delen. Deelname aan het bron- en contactonderzoek is niet verplicht. Indien de leerling (of de ouders/ verzorgers als de leerling jonger is dan 16 jaar) niet mee wil werken, dan kan men hier bezwaar tegen maken bij de school en/ of de GGD.

Verstrekken persoonsgegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan de GGD bestaat uit een beperkte lijst van niet- bijzondere persoonsgegevens:
 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling (of de ouders/ verzorgers als de leerling jonger is dan 16 jaar);
 • Of de leerling op een of meerdere specifieke dagen aanwezig was (de presentielijst of absentielijst). NB: denk hierbij ook aan aanwezige invallers of ondersteuners;
 • Waar de leerling zat tijdens een of meerder lessen (de plattegrond van de klas);
 • Of en op welke manier er sprake was van groepsvorming/ cohortering en contactbeperking conform de RIVM richtlijnen.

Gerechtvaardigd belang

De doorgifte van bovenstaande persoonsgegevens geschiedt op grond van het gerechtvaardigd belang. Wanneer de school zich beroept op het gerechtvaardigd belang is het niet nodig om toestemming te vragen voor het delen van deze persoonsgegevens.

De onderbouwing van het gerechtvaardigd belang geschiedt op basis van een aantal belangen:
 • Het belang van de school om fysiek onderwijs te kunnen verzorgen en de zorgplicht voor scholen om leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen.
 • Het belang van de school om de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te waarborgen.
 • Het belang van de leerling en de samenleving dat de leerling onderwijs volgt.
 • Het belang van de leerlingen om fysiek onderwijs te ontvangen en zijn gezondheid in acht te nemen.
 • Het belang van de leerlingen en ouders om tijdig te weten of de leerling risicovol contact heeft gehad om noodzakelijke maatregelen te treffen om een besmetting te isoleren en te voorkomen dat de leerlingen hun familie of andere naasten hiermee besmetten.
 • Het belang van de ouders om hun kinderen zoveel mogelijk fysiek onderwijs te laten ontvangen voor hun eigen mentale en fysieke gezondheid.
 • Het belang van de GGD om via het bron- en contactonderzoek de covid-19 epidemie te bestrijden.
 • Het belang van de samenleving bij een effectieve bestrijding van het virus en goed opgeleide en gezonde jongeren.

Advies

Wij adviseren u de volgende zaken alvast te regelen:
 • Stel een stappenplan op voor besmettingen of uitbraken op school. Hierin legt u vast hoe er gecommuniceerd wordt over een besmetting of uitbraak, met inachtneming van de privacyregels.
 • Stel een protocol op met daarin hoe en in welke mate de maatregelen worden toegepast op de school, bijvoorbeeld cohortering. Neem hierin ook op hoe de school de benodigde informatie voor bron- en contactonderzoek snel een eenduidig aan de GGD kan leveren.
 • Informeer ouders, leerlingen en de medezeggenschapsraad van tevoren over het stappenplan, protocol en bron- en contactonderzoek, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten en ouders bezwaar kunnen maken indien zij niet willen dat gegevens gedeeld worden. Wanneer gegevens zijn gedeeld in het kader van bron- en contactonderzoek is het raadzaam ouders/ verzorgers daarover te informeren.

Informatie en voorbeelden

Uitvoerige informatie, handreikingen en voorbeeldbrieven vindt u hier.
Natuurlijk zijn de medewerkers van Akorda Onderwijsdienstverlening u graag van dienst.