Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Er dient altijd een geldige VOG aanwezig te zijn bij de start van een medewerker of stagiair.

Tijdens de accountantscontrole voor het boekjaar 2020 is, net als voorgaande jaren, veel aandacht voor de tijdigheid van de VOG’s. De inspectie heeft eerder dit jaar vastgesteld dat de datum van ontvangst door de (onderwijs)instelling leidend zou zijn bij het vaststellen of een VOG tijdig is ontvangen. In praktijk is gebleken dat dit niet uitvoerbaar is. De datum van ontvangst wordt niet geregistreerd of is door de accountant niet te controleren op juistheid. Naar aanleiding van deze bezwaren is door de inspectie besloten dat de accountant dient te controleren naar de afgiftedatum op de VOG. Dit betekent dat altijd een geldige VOG aanwezig moet zijn bij de start van de werkzaamheden van de medewerker. Akorda adviseert u om hier alert op te zijn en te blijven. Ook voor stagiaires en invalkrachten. Belangrijk is een VOG met screeningsprofiel onderwijs die niet ouder is dan 6 maanden na afgiftedatum. Hierbij maakt het niet uit voor welke school deze origineel is aangevraagd.