Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Vanaf 2022/2023 zullen er aanvullende regels op grond van de nieuwe Archiefwet worden gemaakt voor de wettelijke bewaartermijnen die betrekking hebben op de openbare gezagstaken. Bij deze taken kunt u onder andere denken aan besluiten op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet en het afgeven van diploma’s en cijferlijsten. Momenteel zijn niet-openbare schoolbesturen zelf verplicht een lijst met bewaartermijnen op te stellen. De vernieuwde archiefwet maakt het mogelijk dat de PO-raad een dergelijke lijst (selectielijst) maakt voor de hele sector. Er wordt een werkgroep gestart die dit vorm gaat geven. Naar verwachting zal dit in 2023 gereed zijn. Overigens geldt voor openbare scholen de selectielijst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In afwachting van deze vernieuwde wet wordt geadviseerd om voorlopig geen gegevens te vernietigen die onder de Archiefwet vallen. U kunt daarbij denken aan persoonsgegevens die betrekking hebben op examens, te weten diploma’s, cijferlijsten, getuigschriften en gegevens omtrent vrijstelling van leerplicht. Geadviseerd wordt om deze persoonsgegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en te bewaren op een separate, extra beveiligde plek, waar alleen een selecte groep medewerkers toegang tot heeft. Wanneer u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze juridische of AVG adviseurs.