Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Voorkom korting in uw rijksbekostiging door vooraf afspraken te maken met uw gemeente.

De subsidieregeling SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Deze subsidie is vooral bedoeld voor de bouw- en installatiekosten daarvan. Met de gedachte dat goede ventilatie het risico op besmetting met het coronavirus kan verminderen.

Per aanvraag kan maximaal 30% van de totale kosten worden toegekend tot maximaal 1 miljoen euro. Voor de resterende 70% dienen de gemeenten en schoolbesturen afspraken met elkaar te maken. Uit een enquête van het VOS/ABB blijkt echter dat een kwart van de gemeenten weigert mee te betalen. Omdat zij vinden dat dit niet hun taak is of ze hebben er geen geld voor (over).

Akorda adviseert u, voor dat u overgaat tot actie, vooraf afspraken te maken met de gemeente om te voorkomen dat u gekort zult worden in uw rijksbekostiging. De accountant controleert immers de doelmatigheid en rechtmatigheid van de verleende subsidie. Als deze niet conform de regels is uitgevoerd, ontstaat er mogelijk een terugbetalingsverplichting. Zolang er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt met de gemeente en/of het schoolbestuur adviseert Akorda u om niet tot uitgave over te gaan en met uw contactpersoon te bespreken wat te doen met de ontvangen subsidie. Het ministerie zoekt intussen naar een oplossing voor scholen waarbij de gemeente niet wil meewerken.