Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Door het vele, noodgedwongen, thuiswerken, hebben veel werkgevers er voor gekozen om de vaste reiskostenvergoeding gewoon te laten doorlopen. Dit, als tegemoetkoming voor de kosten die het thuiswerken ook met zich meebrengt.
Doordat er in werkelijkheid geen reiskosten gemaakt worden, is deze vaste vergoeding in feite onbelast loon geworden. Gelukkig had het kabinet haar goedkeuring gegeven om dit onbelast te mogen doen. Deze noodmaatregel was onderdeel van het steunpakket i.v.m. corona en zou eindigen per 31 december 2020, is toen verlengd tot 1 februari 2021 en nu tot in ieder geval 1 oktober 2021. (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/vaste-reiskostenvergoedingen)

Niet voor nieuwe medewerkers
Voorwaarde blijft dat dit alleen geldt voor medewerkers die deze vergoeding al kregen vóór 13 maart 2020. Voor medewerkers die zijn begonnen met werken bij u na deze datum kunt u wel de werkelijk gereisde kilometers onbelast vergoeden tegen € 0,19 per kilometer of bij een vaste reiskostenvergoeding de thuiswerkdagen belasten. In het laatste geval kunt u (het belaste deel ) van de vergoeding ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte (van de WKR).

Toekomst
Het verloop van de pandemie is onzeker, zo ook kunt u niet met zekerheid weten of uw medewerkers na 1 oktober naar school komen op hun vaste werkdagen of dat er toch weer een periode van thuiswerken aankomt.
Het is daarom goed nu alvast na te denken over wat u wilt voor na 1 april, mocht de fiscus dan wel moeilijk gaan doen over de onbelaste vergoeding. Wilt u de vaste reiskostenvergoeding dan gaan aanwijzen als eindheffingsloon? En wat doet u dan voor uw medewerkers die ook thuiswerken, maar geen reiskostenvergoeding ontvangen? Of vraagt u uw medewerkers om hun daadwerkelijk gereisde kilometers te gaan declareren?

Mocht u nog vragen hebben of verder willen brainstormen dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van de PSA.