Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Klik op een onderwerp om de volledige tekst te bekijken

 • Invoering persoonsgebonden nummer Open or Close
  Alle basisscholen worden de komende tijd door PGNPO ingepland om te starten met de aansluiting op BRON, het Basisregister Onderwijs. Vanaf dat moment doet u alleen nog zaken met de BRON-organisatie. Zodra u begint met de Aansluiting op BRON biedt BRON ondersteuning bij het correct uitwisselen van de gegevens uit uw leerlingenadministratie. U ontvangt bijvoorbeeld een stappenplan waarin alle stappen beschreven staan en u kunt terecht op de website van BRON, met onder andere een uitgebreide kennisbank.

  Samen met u wordt de voortgang van de uitwisseling van uw school gevolgd, met als doel dat uw school binnen 10 weken voor BRON is gekwalificeerd. Ook uw bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang. Maandelijks krijgt u via de Nieuwsbrief BRON actuele informatie.

  Na uw kwalificatie voor BRON wisselt u tweewekelijks mutaties uit met BRON. Als u ervoor zorgt dat uw leerlinggegevens correct in BRON staan, is uw school helemaal klaar voor bekostiging op basis van het persoonsgebonden nummer. De reguliere bekostiging zal vanaf 1 oktober gebaseerd zijn op de gegevens in BRON. De bekostiging van uw leerlingen met ambulante begeleiding wordt al binnen 2 weken nadat uw school is gekwalificeerd voor BRON, gebaseerd op de gegevens in BRON.
 • Notitie vervangingspool Open or Close
  Zoals u weet hebben de werkgevers in het primair onderwijs de mogelijkheid om enkele personeelsleden te benoemen, die in de officiële vervangingspool van het Vervangingsfonds opgenomen worden. Deze personeelsleden krijgen een benoeming, die standaard bekostigd wordt door het Vervangingsfonds. Zodra zij invalwerkzaamheden verrichten op uw scholen moet dit apart geregistreerd worden.
  Om dit in goede banen te leiden, dient Akorda maandelijks een opgaaf te ontvangen, waarin exact wordt weergegeven welke werkzaamheden deze vervangingspooler heeft verricht. Eerst geven wij hieronder uitleg over wat wel en wat niet door de vervangingspooler mag worden gedaan.

  Inzet
  Voor welke werkzaamheden kunnen de ‘poolers’ ingezet worden:
  • Voor het invalwerk dat door het Vervangingsfonds vergoed wordt; ziekte en schorsing
  Voor welke werkzaamheden mogen ze niet ingezet worden:
  • Voor werkzaamheden die NIET door het Vervangingsfonds vergoed worden; zoals buitengewoon verlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, (na)scholing, ADV, onbetaald verlof

  Mutaties
  U moet de vervanging door deze ‘poolers’ NIET melden bij Akorda middels de mutatietool of op een andere wijze! Het verlof moet u WEL melden, want de werkgever is wel verplicht om inzage te geven in de afwezigheidsregistratie, zeker als het om ziekteregistratie gaat.

  Akorda heeft formulieren ontwikkeld, welke ingevuld dienen te worden en die maandelijks aan Akorda gezonden moeten worden. Op die formulieren moet bijgehouden worden per dag voor wie de pooler heeft vervangen, de reden van vervanging, de lesgebonden uren op die dag en de school waar de werkzaamheden zijn verricht. Het is aan de werkgever om te bepalen wie deze lijsten bij gaat houden. Er kan voor gekozen worden om de pooler zelf hiervoor verantwoordelijk te stellen, er kan een directeur van een school voor aangewezen worden of het kan op een bestuursbureau geadministreerd worden.

  Akorda zal aan de hand van overzichten (Formulier Vervangingspool die u kunt vinden onder Downloads - Personeels- en salarisadministratie) de inzet van de vervangingspoolers op digitale wijze verantwoorden bij het Vervangingsfonds. In tegenstelling tot andere administratiekantoren zal Akorda daar geen additionele gelden voor vragen. Een voorwaarde hiervoor is echter dat het overzicht na afloop van iedere maand trouw aan Akorda gezonden wordt, volledig ingevuld volgens de invulinstructie.
 • Rapportage Dashboard HRM en Financiën Open or Close
  Met onze Rapportage Dashboard via Login - Rapportage kunt u als werkgever HRM en Financiële dashboards en rapportages bekijken.
  • Dashboards met o.a. Balans, Exploitatie, Personeelslasten
  • Rapportage met o.a. Personeelsgegevens, Overzicht verzuim, Overzicht dienstverbanden, Financiële mutaties.


  Heeft u vragen of heeft u nog geen login gegevens als werkgever dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zie

 • Spookfacturen en bedrijvengidsen Open or Close
  Op de website van Fraudehelpdesk kunt u nakijken of een factuur als spookfactuur is gemeld.
  Ook kunt u hier zelf een spookfactuur melden.

  Er staat ook veel informatie en tips over het herkennen van een spookfactuur en acquisitiefraude.
  Klik hier om naar de website van Fraudehelpdesk te gaan.

  Ondernemers worden benaderd of ze online of in een (bedrijven)gids willen adverteren en die u allemaal laten betalen door middel van een zogenaamde voicelog of een getekende offerte die u in al u drukte heeft getekend.
  Ondernemers die dit contract tekenen, blijken vaak onbedoeld jaren aan een contract vast te zitten. Ook is de naam van dit bedrijf voor veel ondernemers verwarrend.

  Ga na of u in zo'n gids of op de website van zo'n gids wilt staan als bedrijf of school en vraag u af of dit wel nodig is.

  Als er al abonnementen lopen zeg deze dan meteen op want anders zit u er zo weer een jaar aan vast.
 • Werknemers benoemd voor bepaalde tijd Open or Close
  BWOO referte-eis: aantal weken (26) waarin arbeid is verricht in de periode van 36 weken voorafgaand aan de datum van uitkeringsaanvraag.
  Recht op een uitkering ontstaat bij verlies van tenminste gemiddeld 5 klokuren of de helft of meer van de betrekkingsomvang.

  Betreft
  Recht op
  uitkering
  Instroomtoets
  van toepassing
  Voorrangs-
  benoeming
  Vervangingsbetrekking korttijdelijk < 26 weken
  Nee
  Nee
  Nee
  Vervangingsbetrekking korttijdelijk > 26 weken*
  Ja
  Nee
  Nee
  Vervangingsbetrekking korttijdelijk > 52 weken maar niet alle schoolweken gewerkt
  Ja
  Nee
  Nee
  Vervangingsbetrekking korttijdelijk > 52 weken en alle schoolweken gewerkt
  Ja
  Nee
  Ja
  Vervangingsbetrekking doorlopend < 26 weken
  Nee
  Nee
  Nee
  Vervangingsbetrekking doorlopend > 26 weken maar < 52 weken **
  Ja
  Nee
  Nee
  Vervangingsbetrekking doorlopend > 52 weken
  Ja
  Ja
  Ja
  Reguliere betrekking korttijdelijk of doorlopend < 26 weken
  Nee
  Nee
  Nee
  Reguliere benoeming doorlopend > 26 weken maar < 52 weken**
  Ja
  Ja
  Ja
  Reguliere betrekking doorlopend > 52 weken
  Ja
  Ja
  Ja

  * wanneer een werknemer meerdere korte benoemingen heeft gehad en de onderbrekingen zijn alleen door vakantieperioden ontstaan, dan kan na 26 weken recht op een uitkering ontstaan.
  ** één benoeming staat gelijk aan elkaar direct opvolgende benoemingen die samen 26 weken of langer hebben geduurd.

  Benoemingsvolgorde volgens CAO PO
  1. werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is
  2. werknemers wiens functie in de rddf is geplaatst
  3. eigen wachtgelders (bijvoorbeeld: werknemers die vast in dienst zijn en een uitbreiding al dan niet voor vervanging hebben gekregen voor gemiddeld meer dan 5 klokuren in 26 weken of personeel dat langer dan een jaar onafgebroken benoemd is geweest)
  4. werknemers benoemd voor bepaalde tijd
  5. deeltijders, die bijstelling van de arbeidsovereenkomst wensen
  6. werknemer die het compensatieverlof willen sparen ten behoeve van spaarverlof
  7. werknemers die meer gewerkte uren willen compenseren in salaris