Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Terug
Datum:
12-12-2022
Locatie:
Mutatietool
Dit is de laatste datum voor inleveren van personeelsmutaties om het salaris voor deze maand te garanderen mits alle documenten binnen zijn.
De personeelsmutaties kunt u doorgeven via de Mutatietool