Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
COM_SIMPLECALENDAR_PRINT
april 2019
Salarisbetaling april 25-04-2019
mei 2019
Inleveren mutaties mei 14-05-2019
Salarisbetaling mei 24-05-2019
juni 2019
Inleveren mutaties juni 13-06-2019
Salarisbetaling juni 25-06-2019
juli 2019
Inleveren mutaties juli 15-07-2019
Salarisbetaling juli 25-07-2019
augustus 2019
Inleveren mutaties augustus 13-08-2019
Salarisbetaling augustus 23-08-2019
september 2019
Inleveren mutaties september 13-09-2019
Salarisbetaling september 25-09-2019
oktober 2019
Inleveren mutaties oktober 15-10-2019
Salarisbetaling oktober 25-10-2019
november 2019
Inleveren mutaties november 13-11-2019
Salarisbetaling november 25-11-2019
december 2019
Inleveren mutaties december 11-12-2019
Salarisbetaling december 23-12-2019
januari 2020
Inleveren mutaties 13e maand 10-01-2020