Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail.
Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Akorda vindt privacy belangrijk. Mocht u documenten met persoonsgegevens met Akorda willen delen, dan kunt u gebruik maken van onze veilige uploadtool. Lees meer over de wijze waarop Akorda omgaat met uw persoonsgegevens op onze website.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.