Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail.
Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Akorda vindt privacy belangrijk. Mocht u documenten met persoonsgegevens met Akorda willen delen, dan kunt u gebruik maken van onze veilige uploadtool. Lees meer over de wijze waarop Akorda omgaat met uw persoonsgegevens op onze website.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.