André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail.
Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Akorda vindt privacy belangrijk. Mocht u documenten met persoonsgegevens met Akorda willen delen, dan kunt u gebruik maken van onze veilige uploadtool. Lees meer over de wijze waarop Akorda omgaat met uw persoonsgegevens op onze website.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.