Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Ondersteuning op het gebied van privacy
Op 25 mei 2018 is de WBP vervangen door een in heel Europa geldende verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG verschilt op een aantal punten van WBP en gaat strenger om met de praktijken rondom privacy.
Zo worden de rechten van de personen over wiens privacy het gaat versterkt en uitgebreid en worden organisaties verplicht aantoonbaar te maken dat ze toestemming hebben om persoonsgegevens te gebruiken. Privacy moet een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacy-toezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Daarnaast worden er echter ook tal van andere verplichtingen ingevoerd.
 
Agnes
Akorda biedt een FG-functionaris aan klanten aan
Akorda wil u graag volledig ondersteunen op het gebied van de privacy en heeft om die reden een nieuwe medewerker aangenomen: Agnes Bennen, HR-adviseur met ervaring met processen, coördinatie en affiniteit met ICT.
Agnes Bennen zal zich in de eerste instantie volledig gaan focussen op de uitwerking van de privacy-gerelateerde processen en producten van Akorda die met deze kwesties te maken hebben.
Akorda merkt dat de rijksoverheid het ook belangrijk vindt om kwalitatief opgeleide functionarissen bij de organisatie in te kunnen zetten. Om die reden volgt Agnes dan ook een door de overheid uitgekozen en gesubsidieerde HBO-opleiding, zodat zij van begin af aan (intern en extern) de functie van Functionaris Gegevensbescherming op zich kan nemen, optimaal in kan richten en vervullen.
 
Agnes Bennen kan:
  1. tezamen met u een nulmeting verrichten om te inventariseren wat gedaan is en wat (dringend) gedaan moet worden;
  2. indien gewenst worden aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming;
  3. een binnen het bestuur aangestelde werkgroep inhoudelijk ondersteunen bij het uitvoeren van een privacy-scan of bij implementatie van de noodzakelijke maatregelen;
  4. bij geconstateerd gebrek aan beleid en stukken die ook al conform de voorgaande wetgeving aanwezig hadden moeten zijn, ondersteuning verlenen.
  5. uw bestuur (tegen extra betaling) voorzien van een privacy-awareness training.
 
Mocht u belangstelling hebben voor de diensten van de FG-functionaris, haar consultancy of anders, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Anna Hoekstra-Borzymowska.
Behalve onze FG-diensten bieden wij u (of bemiddelen wij bij) juridische ondersteuning op het gebied van privacy. Tevens zullen wij in Akorda Actueel regelmatig aandacht besteden aan privacy alsmede zullen er, indien gewenst, bijeenkomsten voor klanten worden gehouden waar gerichte aandacht wordt besteed aan actuele thema’s rondom privacy.

Paul Suk
Akorda heeft zelf ook een eigen FG-functionaris
Om te voorkomen dat er sprake is van onnodige vermenging van belangen heeft Akorda ook een externe FG-functionaris aangesteld.
Paul Suk is de bij AP geregistreerde Functionaris Gegevensbescherming van Akorda Onderwijsdienstverlening.
In zijn dagelijks leven is Paul advocaat bij Rein Advocaten & Adviseurs in Assen. Paul is gespecialiseerd in het privacyrecht.
Mocht u vermoeden dat sprake is van een datalek of een ander incident met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waar Akorda bij betrokken is, neem dan contact op met Paul. U kunt hem bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 0592-345188.