Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Ondersteuning op het gebied van privacy
Op 25 mei 2018 is de WBP vervangen door een in heel Europa geldende verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG verschilt op een aantal punten van WBP en gaat strenger om met de praktijken rondom privacy.
Zo worden de rechten van de personen over wiens privacy het gaat versterkt en uitgebreid en worden organisaties verplicht aantoonbaar te maken dat ze toestemming hebben om persoonsgegevens te gebruiken. Privacy moet een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacy-toezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Daarnaast worden er echter ook tal van andere verplichtingen ingevoerd.
 
Akorda biedt een FG-functionaris aan klanten aan
Akorda wil u graag volledig ondersteunen op het gebied van de privacy en heeft om die reden een nieuwe medewerker aangenomen: Mr. Angelique Engels, zij is jurist en is geregistreerd als AVG medewerker bij de autoriteit persoonsgegevens.
Angelique zal zich in de eerste instantie volledig gaan focussen op de uitwerking van de privacy-gerelateerde processen en producten van Akorda die met deze kwesties te maken hebben.

Angelique Engels kan:
  1. tezamen met u een nulmeting verrichten om te inventariseren wat gedaan is en wat (dringend) gedaan moet worden;
  2. indien gewenst worden aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming;
  3. een binnen het bestuur aangestelde werkgroep inhoudelijk ondersteunen bij het uitvoeren van een privacy-scan of bij implementatie van de noodzakelijke maatregelen;
  4. bij geconstateerd gebrek aan beleid en stukken die ook al conform de voorgaande wetgeving aanwezig hadden moeten zijn, ondersteuning verlenen.
  5. uw bestuur (tegen extra betaling) voorzien van een privacy-awareness training.
Mocht u belangstelling hebben voor de diensten van de FG-functionaris, haar consultancy of anders, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Angelique Engels.
Behalve onze FG-diensten bieden wij u (of bemiddelen wij bij) juridische ondersteuning op het gebied van privacy. Tevens zullen wij in Akorda Actueel regelmatig aandacht besteden aan privacy alsmede zullen er, indien gewenst, bijeenkomsten voor klanten worden gehouden waar gerichte aandacht wordt besteed aan actuele thema’s rondom privacy.

Akorda heeft zelf een eigen FG-functionaris
Om te voorkomen dat er sprake is van onnodige vermenging van belangen heeft Akorda een FG-functionaris aangesteld: Mariska Zweekhorst.
Mocht u vermoeden dat sprake is van een datalek of een ander incident met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waar Akorda bij betrokken is, neem dan contact op met  Mariska Zweekhorst. U kunt haar bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 038 - 465 98 14.