Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
De personeels- en salarisadministratie van Akorda is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig verwerken van de door u aangeleverde personeelsmutaties en het uitbetalen van de salarissen.
Wij zijn er trots op dat wij al sinds jaar en dag in staat zijn gebleken om de door u aangeleverde gegevens maandelijks tijdig te verwerken waardoor de salarissen op de juiste data kunnen worden uitbetaald aan uw medewerkers. Via internet is het voor werknemers mogelijk om hun gegevens en maandelijks de nieuwste salarisspecificatie te raadplegen.

Wij zorgen voor de juiste declaratie van vervanging bij het Vervangingsfonds. Verder vinden de meeste controle-activiteiten van diverse instanties zoals UWV, Vervangingsfonds, Belastingdienst, accountant etc. plaats bij Akorda.

Akorda houdt ook de afwezigheidsadministratie bij en zorgt voor tijdige signalering indien er actie ondernomen moet worden. 
Verder houdt de afdeling de personeelsdossiers van onze klanten op een overzichtelijke en complete wijze bij.

U kunt de afdeling benaderen met vragen over formatie. Zij kijken met u mee naar uw formatieplan en brengen daarover advies uit. Of helpen bij het opstellen van uw formatieplan c.q. bestuursformatieplan, c.q. meerjarenformatieplan. Tevens geven onze specialisten advies op het terrein van CAO-vraagstukken en juridische zaken. Oftewel: u kunt bij ons terecht op een breed terrein voor adviezen. Wij zullen altijd met u mee zoeken naar oplossingen.

Vanuit ons rapportagesysteem is het mogelijk om diverse dashboards te raadplegen waarbij u kunt doorklikken tot werknemerniveau. Verder is er de mogelijkheid om rapportages, kengetallen en statistieken op te bouwen. 
Dagelijks worden uw gegevens bijgewerkt. 

Detachering van ons personeel naar uw organisatie, zowel structureel als incidenteel en zowel op uitvoerend als op adviserend/beleidsmakend niveau hoort ook tot de mogelijkheden.