Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Greetje, directeur
Greetje, directeur
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
De personeels- en salarisadministratie van Akorda is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig verwerken van de door u aangeleverde personeelsmutaties en het uitbetalen van de salarissen.
 
Daarbij kan het gaan om:
  • Invoer nieuw personeel
  • Wijzigingen in dienstbetrekkingen zittend personeel
  • Overige wijzigingen zoals burgerlijke staat, rekeningnummer, adreswijziging, etc.
  • Mutaties op werkgeverniveau
Maandelijks worden de salarissen op de juiste data betaalbaar gesteld aan de medewerkers. Via internet is het voor werknemers mogelijk om hun gegevens en maandelijks de salarisspecificatie te raadplegen.

Wij zijn er trots op dat wij al sinds jaar en dag in staat zijn gebleken om de door u aangeleverde gegevens maandelijks tijdig te verwerken.

Wij zorgen voor de juiste declaratie van vervanging bij het Vervangingsfonds en declaraties bij het Risicofonds. Verder vinden de meeste controle-activiteiten van diverse instanties zoals UWV, Vervangingsfonds, Belastingdienst, accountant etc. plaats bij Akorda.

Akorda houdt ook de afwezigheidsadministratie bij en zorgt voor tijdige signalering indien er actie ondernomen moet worden. 
Verder houdt de afdeling de personeelsdossiers van onze klanten op een overzichtelijke en complete wijze bij.

U kunt de afdeling benaderen met vragen over formatie. Zij zijn in staat om met u mee te kijken naar uw formatieplan en daarover advies uit te brengen. Of te helpen bij het opstellen van uw formatieplan c.q. bestuursformatieplan, c.q. meerjarenformatieplan. Tevens zitten er specialisten op het terrein van CAO-vraagstukken en juridische zaken. Oftewel: u kunt bij ons terecht op een breed terrein voor adviezen. Wij zullen altijd met u mee zoeken naar oplossingen.

Vanuit ons systeem is het mogelijk om diverse overzichten, kengetallen en statistieken aan te leveren. Wij hebben standaard overzichten en leveren standaard kengetallen aan, maar op uw verzoek is nagenoeg ieder overzicht aan te leveren, mits de benodigde gegevens in ons geautomatiseerde systeem aanwezig zijn.

Detachering van ons personeel naar uw organisatie, zowel structureel als incidenteel en zowel op uitvoerend als op adviserend/beleidsmakend niveau hoort ook tot de mogelijkheden.