Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
De personeels- en salarisadministratie van Akorda is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig verwerken van de door u aangeleverde personeelsmutaties en het uitbetalen van de salarissen.
Wij zijn er trots op dat wij al sinds jaar en dag in staat zijn gebleken om de door u aangeleverde gegevens maandelijks tijdig te verwerken waardoor de salarissen op de juiste data kunnen worden uitbetaald aan uw medewerkers. Via internet is het voor werknemers mogelijk om hun gegevens en maandelijks de nieuwste salarisspecificatie te raadplegen.

Wij zorgen voor de juiste declaratie van vervanging bij het Vervangingsfonds en declaraties bij het Risicofonds. Verder vinden de meeste controle-activiteiten van diverse instanties zoals UWV, Vervangingsfonds, Belastingdienst, accountant etc. plaats bij Akorda.

Akorda houdt ook de afwezigheidsadministratie bij en zorgt voor tijdige signalering indien er actie ondernomen moet worden. 
Verder houdt de afdeling de personeelsdossiers van onze klanten op een overzichtelijke en complete wijze bij.

U kunt de afdeling benaderen met vragen over formatie. Zij kijken met u mee naar uw formatieplan en brengen daarover advies uit. Of onze helpen bij het opstellen van uw formatieplan c.q. bestuursformatieplan, c.q. meerjarenformatieplan. Tevens geven onze specialisten advies op het terrein van CAO-vraagstukken en juridische zaken. Oftewel: u kunt bij ons terecht op een breed terrein voor adviezen. Wij zullen altijd met u mee zoeken naar oplossingen.

Vanuit ons rapportagesysteem is het mogelijk om diverse dashboards te raadplegen waarbij u kunt doorklikken tot werknemerniveau. Verder is er de mogelijkheid om rapportages, kengetallen en statistieken op te bouwen. 
Dagelijks worden uw gegevens bijgewerkt. 

Detachering van ons personeel naar uw organisatie, zowel structureel als incidenteel en zowel op uitvoerend als op adviserend/beleidsmakend niveau hoort ook tot de mogelijkheden.