Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Payrolling zonder instroomtoets Participatiefonds

Door middel van onze payroll diensten bieden wij u de nodige flexibiliteit, de expertise van een correcte verwerking van administratie, kennis en ervaring met de onderwijs CAO en de CAO in de uitzendbranche en de mogelijkheid om vrij te kiezen vanuit het personeel die u op een bepaald moment aanspreekt.
Meerdere besturen zullen in de nabije toekomst genoodzaakt zijn over te gaan tot drastische herschikking van hun middelen.Deze besturen moeten in staat worden gesteld om te gaan met de onzekere factoren in de onderwijswereld zoals leerlingenkrimp, ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, veranderingen in de huisvestingskosten, experimenten met onderwijstijden en onderwijssoorten en alle andere mogelijke ontwikkelingen.De oplossing voor meerdere van deze problemen is het creëren van een flexibele personeelsschil.
Om die reden biedt Akorda Onderwijsdienstverlening de mogelijkheid van payrolling tegen zeer aantrekkelijke tarieven aan.
 
Hoe gaat payrolling met Akorda Onderwijsdienstverlening in zijn werk?
  • U werft en selecteert zelf het personeel
  • Per personeelslid kiest u voor bijzondere opties zoals de pensioenregeling, vervanging bij ziekte etc.
  • Afhankelijk van de door u gekozen opties wordt het tarief bepaald
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Kijk ook op onze Payroll website www.akorda-payroll.nl