Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Schoolbesturen hebben steeds vaker te maken met juridische vraagstukken, waardoor de vraag naar juridische expertise aanzienlijk groter wordt.
De juristen van Akorda zien het als hun doel om juridische problemen zoveel mogelijk te voorkomen en, indien haalbaar, op te lossen door middel van mediation. 
Goede kennis van het onderwijsrecht draagt bij aan deze preventieve aanpak. Indien een juridisch geschil echter onvermijdelijk blijkt te zijn, dan zijn wij ook goed in staat om snel en doelmatig in te grijpen
Akorda heeft daartoe twee juristen in dienst, mw. mr. G.C. Boellaard-Hovius die over zeer ruime ervaring en kennis van de onderwijswereld beschikt en mw. mr. A.M. Hoekstra-Borzymowska die afkomstig is uit de advocatuur.

Door middel van deze combinatie van krachten zijn onze juristen in staat om het schoolbestuur op de meest efficiënte wijze bij te staan; waar nodig door een oplossingsgerichte gesprek, waar nodig door het opstarten van een juridische procedure.
De juridische diensten betreffen vaak de alledaagse juridische aangelegenheden zoals het vastleggen van afspraken of het voeren van vertrekonderhandelingen bij conflicten met personeelsleden, het voeren van communicatie met sommige ouders of met de overheidsinstanties.

Akorda voert echter ook procedures bij het Participatiefonds en gerechtsprocedures bij de kanton- en/of bestuursrechter.

De dienstverlening bij Akorda heeft vooral betrekking op de volgende rechtsgebieden:
  • Aansprakelijkheid en verzekeringen (zoals claims na een ongeluk van een personeelslid of het voeren van een geschil met een verzekeraar).
  • Arbeidsrecht (bijstand van een schoolbestuur bij een arbeidsconflict, ontslagprocedures, het voeren van vertrekonderhandelingen, rechtspositionele vraagstukken en vraagstukken omtrent het werkgelegenheids-/ontslagbeleid).
  • Bestuursrecht (zoals het voeren van procedures van bezwaar en beroep).
  • Medezeggenschapsrecht (zoals medezeggenschapsgeschillen, opstelling van een medezeggenschapsstatuut en inrichting van de medezeggenschapsstructuur).
  • Onderwijsrecht (zoals de vraagstukken rondom passend onderwijs of de Code Goed Bestuur).
  • Overeenkomstenrecht (zoals het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten).
  • Participatiefonds (het bewaken/verzamelen van alle relevante stukken voor de instroomtoets).
  • Payrolling (advisering en bijstand in het kader van de door Akorda geboden payroll diensten)
  • Rechtspersonenrecht (zoals het oprichten van rechtspersonen, opstellen van opstellen van statuten en protocollen).
De juridische diensten worden aangeboden als onderdeel van het Pluspakket. Boven een bepaald aantal uur (afhankelijk van het leerlingenaantal) wordt een tarief berekend. Voor niet klanten hanteren wij een uurtarief.