Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda heeft haar diensten uitgebreid met HRM. Deze uitbreiding is ontstaan op basis van input van klanten van Akorda.

Veel van onze klanten gaven aan dat hun schoolbestuur te klein is voor een eigen afdeling personeelszaken, maar te groot om de personeelszaken in eigen beheer te doen. Kortom, de behoefte is er wel maar de specifieke expertise die nodig is voor HRM is niet aanwezig op het niveau van het bestuurskantoor.

De vele wijzigingen binnen de verschillende wetgeving (Wet Werk en Zekerheid, arbowetgeving, hernieuwde CAO) maken dat deze expertise nu juist meer dan ooit nodig is.

Akorda heeft daarom haar diensten uitgebreid met een extra dienstverlening op HRM gebied. Als u behoefte heeft aan een betaalbare ondersteuning wanneer u dat wilt, dan kan dat middels een afspraak met ons. De dienstverlening kan bestaan uit een opdracht, project, detachering of anderzijds. Voor HRM dienstverlening kunt u contact opnemen met onze HR adviseurs Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat houdt HRM dienstverlening eigenlijk in?
HRM inzet geschiedt op basis van de behoefte van de wensen van het schoolbestuur en de fase waarin het bestuur in kwestie zich bevindt. Behoefte kan liggen op strategisch vlak (voorbeeld: uw bestuur heeft behoefte aan HRM-beleid wat ziekteverzuim betreft), maar kan net zo goed liggen op tactisch vlak van HRM (bijvoorbeeld: implementatie HRM instrumenten).

Onze HRM dienstverlening kan uit verschillende disciplines bestaan. HRM ondersteunt de strategische koers van het schoolbestuur en helpt bij het invoeren van deze strategie. HRM is daarmee de schakel tussen totale strategie van het schoolbestuur en uitvoering. Door verschillende HRM instrumenten in te richten binnen het schoolbestuur, welke ondersteunend zijn aan de strategische koers. Hierbij helpt het de individuele medewerker de doelen van het schoolbestuur te begrijpen, te leren en te implementeren. HRM kan ingezet worden om medewerkers en leidinggevenden te stimuleren, uit te dagen, te motiveren en te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wat kunnen wij voor u betekenen binnen deze HRM dienstverlening?
De werkzaamheden strekken zich uit tot alle terreinen die behoren tot de HRM-werkgebieden binnen het onderwijs, te weten:

Verzorging van advisering en begeleiding
 • advisering bij professionaliseringsbeleid
 • advisering bij inzetbaarheidsbeleid (van taakbeleid naar inzetbaarheidsbeleid)
 • advisering inzake competentiemanagement (aanwezige competenties versus wenselijke competenties)
 • advisering inzake talentmanagement (groei medewerker centraal en past deze bij de talenten van de medewerker)
 • advisering bij verzuimbeleid (van verzuimbeleid naar inzetbaarheidsbeleid incl. vervangingsbeleid)
  • advisering bij Sociaal Medisch overleg - casemanagement
  • advisering bij arbobeleid
   • advisering bij psychosociale arbeidsbelasting, stress en veiligheid
 • advisering werving en selectie
 • advisering bij organisatieveranderingen, herinrichting functiegebouw
 • toetsen huidige HRM beleidsdocumenten
Verzorging van memo’s en implementatietrajecten
 • professionaliseren van HRM Processen en invoering van diverse HRM Instrumenten
 • opzetten van HRM beleidsplannen binnen strategische cyclus schoolbestuur
 • in-, door- en uitstroom, mobiliteit, levensfases, gesprekkencyclus, psychosociale arbeidsbelasting, stress en veiligheid
 • beloningsbeleid
 • het geven van cursussen, trainingen, presentaties op HRM-gebied
 • het leiden van projectgroepen ten behoeve van inbedding HRM binnen schoolbesturen
 • begeleiden en bemiddelen bij arbeidsconflicten in nauwe samenwerking met onze juridische dienstverlening
 • begeleiding binnen formatie zaken en functiemix in nauwe samenwerking met de contactpersonen binnen uw schoolbestuur vanuit onze dienstverlening personeels- en salarisadministratie en financiële administratie

Wat maakt HRM dienstverlening via Akorda anders?
Doordat u gebruik maakt van verschillende expertises binnen Akorda kunnen wij samen met u zorgen voor integratie van beleidsterreinen binnen uw schoolbestuur.
Voorbeeld uit de praktijk:
Artikel R]entree, Lef en durf bij PricoH. Hoe verzuim plaats maakt voor duurzame inzetbaarheid

Kijk ook op onze HRM dienstverlening website www.akorda-hrm.nl