Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
De afdeling financiën zorgt voor een juiste en tijdige verwerking van uw financiën, van het begin (inboeken facturen) tot het einde (verantwoording door middel van jaarverslag).  
Via het factuursysteem doorlopen de facturen een met u afgesproken workflow waarna vervolgens de facturen door ons worden geboekt en na fiattering betaald. Akorda werkt met een digitaal factuur systeem, het voordeel hiervan is de inzichtelijkheid en het makkelijk terugvinden van facturen in het archief. De bankafschriften worden ingelezen, waardoor de ontvangen vergoedingen van OCW op de juiste grootboekrekeningen en kostenplaatsen worden verantwoord.
De door de personeels- en salarisadministratie berekende en betaalde salarissen worden direct in het grootboek ingelezen en verwerkt.

Op ieder gewenst moment kunt u management informatie bekijken, waarbij vergelijkingen met de begroting en resultaat van het voorgaande jaar, per periode beschikbaar is.
Door in te loggen in ons rapportagesysteem hebben de schooldirecteuren direct inzicht in de onder hun verantwoording geboekte kosten en opbrengsten.

Verder verzorgen wij alle voorkomende management informatie, alsmede de jaarrekening welke na goedkeuring van de accountant aan de bestuurders en OCW worden aangeboden.

Onze adviseurs zijn u behulpzaam bij het opstellen van (meerjarige) begrotingen.
Elke klant heeft vanuit de financiële afdeling twee vaste medewerkers die van alle, voor uw organisatie belangrijke informatie, op de hoogte zijn.