Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
De afdeling financiën zorgt voor een juiste en tijdige verwerking van uw financiën, van het begin (inboeken facturen) tot het einde (verantwoording door middel van jaarverslag).  
Via het factuursysteem doorlopen de facturen een met u afgesproken workflow waarna vervolgens de facturen door ons worden geboekt en na fiattering betaald. Akorda werkt met een digitaal factuur systeem, het voordeel hiervan is de inzichtelijkheid en het makkelijk terugvinden van facturen in het archief. De bankafschriften worden ingelezen, waardoor de ontvangen vergoedingen van OCW op de juiste grootboekrekeningen en kostenplaatsen worden verantwoord.
De door de personeels- en salarisadministratie berekende en betaalde salarissen worden direct in het grootboek ingelezen en verwerkt.

Op ieder gewenst moment kunt u management informatie bekijken, waarbij vergelijkingen met de begroting en resultaat van het voorgaande jaar, per periode beschikbaar is.
Door in te loggen in ons rapportagesysteem hebben de schooldirecteuren direct inzicht in de onder hun verantwoording geboekte kosten en opbrengsten.

Verder verzorgen wij alle voorkomende management informatie, alsmede de jaarrekening welke na goedkeuring van de accountant aan de bestuurders en OCW worden aangeboden.

Onze adviseurs zijn u behulpzaam bij het opstellen van (meerjarige) begrotingen.
Elke klant heeft vanuit de financiële afdeling twee vaste medewerkers die van alle, voor uw organisatie belangrijke informatie, op de hoogte zijn.