Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Ondersteuning op het gebied van privacy
Op 25 mei 2018 is de WBP vervangen door een in heel Europa geldende verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG verschilt op een aantal punten van WBP en gaat strenger om met de praktijken rondom privacy.

Akorda heeft haar diensten uitgebreid met HRM. Deze uitbreiding is ontstaan op basis van input van klanten van Akorda.

Veel van onze klanten gaven aan dat hun schoolbestuur te klein is voor een eigen afdeling personeelszaken, maar te groot om de personeelszaken in eigen beheer te doen. Kortom, de behoefte is er wel maar de specifieke expertise die nodig is voor HRM is niet aanwezig op het niveau van het bestuurskantoor.

Schoolbesturen hebben steeds vaker te maken met juridische vraagstukken, waardoor de vraag naar juridische expertise aanzienlijk groter wordt.
De juristen van Akorda zien het als hun doel om juridische problemen zoveel mogelijk te voorkomen en, indien haalbaar, op te lossen door middel van mediation. 

Payrolling zonder instroomtoets Participatiefonds

Door middel van onze payroll diensten bieden wij u de nodige flexibiliteit, de expertise van een correcte verwerking van administratie, kennis en ervaring met de onderwijs CAO en de CAO in de uitzendbranche en de mogelijkheid om vrij te kiezen vanuit het personeel die u op een bepaald moment aanspreekt.

De afdeling financiën neemt de gehele verantwoording van u over voor een juiste en tijdige financiële administratie, van het begin (inboeken facturen) tot het einde (verantwoording door middel van jaarverslag).

Kinderopvang onder eigen dak en in eigen beheer?

Bij de introductie van de motie Van Aartsen/Bos in 2006 hebben veel schoolbesturen gekozen voor een samenwerking met de kinderopvang via het zogenaamde makelaarsmodel.

De personeels- en salarisadministratie van Akorda is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig verwerken van de door u aangeleverde personeelsmutaties en het uitbetalen van de salarissen.

Wilt u klant worden van Akorda dan zult u zien dat deze stap u meevalt.
De klanten die zich de laatste jaren bij ons hebben aangesloten zijn zeer tevreden over de overgang en hebben laten weten dat het plan van aanpak en de begeleiding door Akorda voor de overgang naar Akorda bijzonder effectief zijn gebleken.
De conversie van Raet Youforce, Afas Profit of andere HRM/salarispakketten naar Unit4 Personeel & Salaris heeft Akorda al meerdere keren zelfstandig en zonder problemen uitgevoerd.

  • Nieuwste wet- en regelgeving
  • Kerndoelen
  • Tussendoelen
  • Planning
  • Toetsen
  • Kwaliteitsbeleid
Omdat het onderwijs op onderdelen afwijkt van het bedrijfsleven is specifiek om risico’s te beheersen een aantal producten ontwikkeld.