Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Ondersteuning op het gebied van privacy
Op 25 mei 2018 is de WBP vervangen door een in heel Europa geldende verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG verschilt op een aantal punten van WBP en gaat strenger om met de praktijken rondom privacy.

Akorda heeft haar diensten uitgebreid met HRM. Deze uitbreiding is ontstaan op basis van input van klanten van Akorda.

Veel van onze klanten gaven aan dat hun schoolbestuur te klein is voor een eigen afdeling personeelszaken, maar te groot om de personeelszaken in eigen beheer te doen. Kortom, de behoefte is er wel maar de specifieke expertise die nodig is voor HRM is niet aanwezig op het niveau van het bestuurskantoor.

Schoolbesturen hebben steeds vaker te maken met juridische vraagstukken, waardoor de vraag naar juridische expertise aanzienlijk groter wordt.
De juristen van Akorda zien het als hun doel om juridische problemen zoveel mogelijk te voorkomen en, indien haalbaar, op te lossen door middel van mediation. 

Payrolling zonder instroomtoets Participatiefonds

Door middel van onze payroll diensten bieden wij u de nodige flexibiliteit, de expertise van een correcte verwerking van administratie, kennis en ervaring met de onderwijs CAO en de CAO in de uitzendbranche en de mogelijkheid om vrij te kiezen vanuit het personeel die u op een bepaald moment aanspreekt.

De afdeling financiën zorgt voor een juiste en tijdige verwerking van uw financiën, van het begin (inboeken facturen) tot het einde (verantwoording door middel van jaarverslag).

Kinderopvang onder eigen dak en in eigen beheer?

Bij de introductie van de motie Van Aartsen/Bos in 2006 hebben veel schoolbesturen gekozen voor een samenwerking met de kinderopvang via het zogenaamde makelaarsmodel.

De personeels- en salarisadministratie van Akorda is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig verwerken van de door u aangeleverde personeelsmutaties en het uitbetalen van de salarissen.

Wilt u klant worden van Akorda dan zult u zien dat deze stap u meevalt.
De klanten die zich de laatste jaren bij ons hebben aangesloten zijn zeer tevreden over de overgang en hebben laten weten dat het plan van aanpak en de begeleiding door Akorda bijzonder effectief zijn gebleken.

  • Nieuwste wet- en regelgeving
  • Kerndoelen
  • Tussendoelen
  • Planning
  • Toetsen
  • Kwaliteitsbeleid
Omdat het onderwijs op onderdelen afwijkt van het bedrijfsleven is specifiek om risico’s te beheersen een aantal producten ontwikkeld.