Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat een officiële brief van de minister onderweg is naar de schoolbesturen. In de brief van 21-06-2018 gericht aan de schoolbesturen geeft de minister aan dat het voor leraren voorlopig niet verplicht is, zich te registreren in het lerarenregister. De minister laat allereerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de vorming van een stevige en representatieve beroepsorganisatie van leraren, alvorens verder te gaan met een gedragen implementatie van het register.

Het betekent niet dat het register van de baan is. De minister vindt het belangrijk dat leraren op vrijwillige basis ervaring op kunnen doen met het bijhouden van bekwaamheidsonderhoud en dit voor zichzelf kunnen vastleggen in een niet-openbaar register. In de afgelopen jaren is samen met leraren gebouwd aan een moderne en flexibele portfoliotool, binnen de infrastructuur van een lerarenregister. Dit portfoliodeel wordt op 1 augustus 2018 opgeleverd.

Het blijft voor leraren mogelijk zich vrijwillig te registreren. Om leerkrachten de toegang te geven tot de portfolio, zijn hun gegevens nodig, waaronder de benoemingsgrondslagen. Schoolbesturen zijn als bevoegd gezag de enige organen, die weten welke leerkrachten actief lesgeven en op grond waarvan zij zijn aangesteld. Daarom is het van belang dat u als schoolbestuur deze tijdig aanlevert aan DUO. Bij voorkeur voor 1 augustus aanstaande maar uiterlijk 31 december 2018.

De PO raad is kritisch en vindt het onbegrijpelijk dat de minister vasthoudt aan de verplichte gegevenslevering en hebben een alternatief voorstel gedaan aan de minister. Kern van dat voorstel is dat schoolbesturen gedurende de periode van niet verplichte registratie vrijwillig en op verzoek van de individuele leraar, gegevens leveren voor het portfoliodeel van het register. De minister is niet op dit voorstel ingegaan.

Akorda biedt ondersteuning in de aanlevering van de gegevens. Hiervoor heeft het overgrote deel van de klanten van Akorda inmiddels machtigingsformulieren verstuurd aan DUO. Indien de machtigingen nog niet verstuurd zijn aan DUO dan verzoeken wij u dit alsnog te doen (in afschrift aan Akorda). De machtigingen zijn terug te vinden op de website van DUO.

Akorda gaat de gegevens uitwisselen met DUO, zodra de machtiging tot levering is gegeven door het schoolbestuur en alle gegevens zijn gevuld, doch uiterlijk 31-12-2018.