Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Over het algemeen bent u al bekend met onze Mutatietool voor het veilig doorgeven van diverse personeelsmutaties en gegevens.

Door gebruik te maken van de Mutatietool kunt u vanaf 25 juni 2018 bestanden uploaden, waarin herleidbare personele gegevens zijn opgenomen (kopie id-bewijs, verklaring omtrent gedrag, diploma’s, etc), en kunnen wij bestanden voor u klaarzetten, die door u kunnen worden gedownload, zoals formatieplanningen en dergelijke.
Zo vindt de overdracht van gegevens op een veilige manier plaats.