Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Vandaag heeft Arie Slob, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Tweede kamer geïnformeerd over het vervolg van de implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister. De volledige brief kunt u hier downloaden.
 
In de brief staat onder andere dat de verplichting voor leraren om hun gegevens te bevestigen in het lerarenregister, nu is aangepast naar een vrijwillige inschrijving. Hiermee is de wettelijke verplichting voor leraren opgeschort.
 
Reden hiertoe is dat hoewel de Minister het belang van structurele borging van bekwaamheidsonderhoud onderschrijft, hij echter toch van mening is dat de Wet beroep leraar in andere volgorde en in een ander tempo geïmplementeerd moet worden. Primaire focus ligt wat de Minister betreft op een stevige, representatieve beroepsorganisatie en om aandacht te besteden aan de schoolcontext (de keuzes die de leraar maakt in zijn of haar bekwaamheidsonderhoud dienen te worden afgestemd op de situatie in de school en het beleid van de werkgever). Het is juist de werkgever die volgens de minister een duidelijke rol dient te krijgen in het geheel.
 
Voor alle duidelijkheid, het schoolbestuur blijft wettelijk verplicht de gegevens bij DUO aan te leveren. Met het aanleveren van gegevens worden de leraren in staat gesteld om ervaring op te doen in de portfoliomodule. Daarbij is het eigenaarschap van het portfolio nu ook volledig in handen van de leraar zelf en is in geen geval zichtbaar voor derden. Als de school gegevens heeft geleverd van een leraar die niet in het register wil komen, kiest die leraar ervoor om zijn portfolio niet te activeren/bij te houden. Omdat deze gegevens niet van buitenaf zichtbaar zijn, heeft het daarom ook geen gevolgen.
 
Akorda is blij met deze ontwikkeling omdat het recht doet aan de kritische geluiden die worden geuit over de gang van zaken in relatie tot de nieuwe privacywetgeving en tevens rekening houdt met de kritiek van leraren die beslist niet willen inschrijven, daardoor de onderwijsbevoegdheid verliezen, niet meer ingezet mogen worden als leerkracht, maar evenmin ontslagen mogen worden. Zie ook bijvoorbeeld Het schooljournaal (CNV onderwijs) nr. 08 d.d. 9 juni 2018 p. 2 waarbij aandacht wordt besteed aan het gebrek aan toestemming over de verwerking van gegevens.
Het is de verwachting dat er deze week een officiële brief van de Minister wordt gestuurd aan de schoolbesturen met deze informatie.

De officiële brief van de Minister is inmiddels verstuurd aan de schoolbesturen. Voor de volledigheid treft u hierbij een link naar de brief.
 
Gerrijke Hoogeveen, HR-adviseur