Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Via onze mutatietool worden gewenste wijzigingen voor benoemingen doorgegeven.
Naast het verwerken van de juiste werktijdfactoren is ook het vullen van het goede werkrooster belangrijk. Tevens is het goed verwerken van de werkdagen voor een werknemer van belang voor de berekening van een uiteindelijke uitkering, na langdurig ziekteverlof en een afkeuring of bij werkloosheid.
Het regelmatig bijwerken van het weekrooster is daarom aan te bevelen.