Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA

Akorda heeft een website ontwikkeld waarmee personeelsleden digitaal formulieren kunnen invullen en ondertekenen. Deze website is ter vervanging van de huidige formulieren die op onze website staan (onder Downloads) en is beschikbaar via www.akorda.nl -> Nieuw: Formulieren digitaal aanmaken of via https://formulieren.akorda.nl.

Een aantal voordelen van het gebruik van deze formulieren:

 • er zijn controles ingebouwd, bijvoorbeeld van IBAN-nummer;
 • de berekening van een aantal velden verloopt automatisch;
 • persoonsgegevens vult u eenmalig in en worden daarna bij elk formulier gebruikt;
 • bij opgave van postcode en huisnummer worden straat en plaats automatisch gevuld;
 • ANWB routeplanner is ingebouwd zodat de woon-werk afstand wordt bepaald en u geen ANWB uitdraai van de route meer hoeft mee te sturen.


De onderstaande formulieren zijn vanaf nu digitaal beschikbaar:

 • Personeel: Persoonsgegevens wijzigen;
 • Personeel: Gegevens nieuw benoemde;
 • Personeel: Loonheffingskorting;
 • Personeel: IBAN banknummer wijzigen (inclusief controle IBAN);
 • Personeel: Reiskosten woon-werkverkeer (meerdere regels/afstanden mogelijk, automatische invulling straat/plaats en automatische berekening afstand volgens routeplanner ANWB, routeplanner meesturen hoeft niet meer)
 • Personeel: Dienstreizen declaratie (meerdere regels/declaraties mogelijk en opgave kosten per regel/declaratie met reden);
 • Personeel: Verklaring omtrent gedrag (VOG) declaratie (inclusief controle IBAN);
 • Personeel: Verklaring onbetaald verlof (berekening verloffactor naar aanleiding van de klokuren per dag);
 • Personeel: Ouderschapsverlof aanvraag (berekening datum maximale opname, berekening aantal klokuren inclusief eventuele meerling en berekening verloffactor naar aanleiding van de klokuren per dag);
 • Personeel: Partnerverlof aanvraag (berekening verloffactor naar aanleiding van de klokuren per dag);
 • Personeel: Fietsregeling aanvraag (berekening en verdeling maximale fiscale vergoeding);
 • Personeel: Verklaring arbeidsverleden (Payroll)
 • Personeel: Verhuiskosten

 

 • Financieel: Onkostendeclaratie -ter vervanging van Exploitatie-/Verenigingskosten declaratie- (meerdere regels/declaraties mogelijk en keuze uit zes grootboekcoderingen en een overige codering).
 • Financieel: Vrijwilligersvergoeding (IB47)


De komende periode zal Akorda het aantal formulieren nog verder uitbreiden.