Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
De uitbetaling van het Loonruimte-akkoord zal plaatsvinden gelijk met het december salaris.

De PO-raad is met een aantal vakbonden overeengekomen dat de werknemers in het Primair Onderwijs een structurele loonsverhoging gaan krijgen van 1,25% vanaf 1 september 2015. Daarnaast krijgt iedere werknemer in het PO, mits ze in dienst zijn op 1 september 2015, een éénmalige bruto uitkering van € 500,--, naar rato van de betrekkingsomvang.

Verdere informatie over dit akkoord kunt u lezen in de nieuwe AkordActueel.