Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Helder Onderwijs B.V., voortgekomen uit OSGMetrium, heeft surseance van betaling aangevraagd en lijkt op een faillissement af te gaan miv 1 november 2017.
Wilt u dit niet afwachten dan kunt u contact opnemen met Akorda zodat wij de administratie overnemen en de salarissen veilig kunnen stellen.
 
Op eigen verzoek heeft OSGMetrium afgelopen week zijn eigen faillissement aangevraagd op een voor de schoolbesturen wel heel ongunstig moment in het jaar.

Volgens OSGMetrium zijn door het faillissement alle lopende contracten met klanten en leveranciers van rechtswege ontbonden.

Als gevolg van het signaal dat alle contracten per direct zijn ontbonden vragen veel besturen zich af wat de gevolgen voor de salarisbetalingen per september 2015 en daarna zullen zijn.

In een voorlichtingsbijeenkomst ten behoeve van de (gedupeerde) klanten zou de curator zich echter op het standpunt hebben gesteld dat de contracten van OSGMetrium door rechtsopvolging over zijn gegaan naar Helder Onderwijs B.V..

Helder Onderwijs B.V. heeft vooraf slimme afspraken gemaakt met de softwareleveranciers om de voormalige klanten van OSGMetrium continuïteit van salarisverwerking te bieden, indien zij vóór aanstaande zondag 13 september zullen overstappen naar Helder Onderwijs B.V..
Vanuit het aspect van de continuïteit van de salarisbetaling worden de klanten van OSGMetrium voor het blok gezet: binnen 24 uur of in ieder geval vóór maandag 14 september 2015 moeten zij tekenen om de salarisbetaling veilig te stellen. Mochten zij niet overgaan naar Helder Onderwijs B.V., dan is het niet duidelijk of de salarisverwerking veilig is gesteld. 

Het nieuwe aangeboden contract is eenzijdig opgesteld en kent in ieder geval ongunstiger voorwaarden dan voorheen. Zo is de looptijd van het nieuwe contract bijvoorbeeld 16 (eventueel 14) maanden en geldt een opzegtermijn van maar liefst 12 maanden.  Over de inhoud van de dienstverlening zijn geen uitspraken gedaan. Het vertrek van ongeveer de helft van het personeel en de verhuizing als gevolg van de sluiting van vrijwel alle vestigingen zal daar echter zeker nadelige gevolgen voor hebben.

Vanuit juridisch perspectief  staat het alle opdrachtgevers van OSGMetrium nog steeds gewoon vrij om de dienstverlening op te zeggen (vóór 1 oktober 2015) op grond van de bestaande contracten en te kiezen voor dienstverlening op basis van gezamenlijk met een opdrachtnemer gemaakte afspraken over de voorwaarden.

Aan degenen die deze gang van zaken niet willen of kunnen accepteren, heeft Akorda dan ook een advies om het contract met OSGMetrium hoe dan ook pro forma op te zeggen vóór 1 oktober 2015 en het aangeboden contract met Helder Onderwijs B.V. niet te ondertekenen. Op die manier kunnen er bewuste en vrije keuzes worden gemaakt.  

Door de salarisverwerker RAET is inmiddels een analyse gemaakt over de consequenties van de tussentijdse overstap naar een ander administratiekantoor.
Uit de analyse blijkt dat het salarisverwerkingstechnisch mogelijk is om een conversie per 1 september 2015 uit te voeren. Geadviseerd wordt om in de maand september 2015 salarissen door middel van voorschotten uit te betalen.

Als Akorda begeleiden wij u graag bij alle vragen die uit deze situatie voort komen.
Neemt u vooral contact op met onze juristen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..