André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
De oude Romeinen zeiden het al: “Omen est nomen”, een naam zegt iets over de drager van de naam. De naam Akorda is afgeleid van “akordo” uit het Esperanto. Dit woord betekent balans, evenwicht, harmonie. Balans dus in de betekenis van: “in balans zijn, tot een akkoord komen”.
Daarmee geeft onze naam al kort onze visie op samenwerking weer: het zoeken naar gezamenlijke belangen en deze met elkaar in evenwicht brengen, zodanig dat dit leidt tot een harmonieus geheel. Met andere woorden: de balans in de naam Akorda duidt niet een momentopname aan (zoals dat in het boekhoudkundige begrip balans wel het geval is) maar betreft een (permanente) activiteit.

De eerste twee letters van Akorda zijn AK, de gangbare afkorting in de branche voor administratiekantoor.

Het logo van Akorda verbeeldt een aantal “vinkjes”, het tekentje dat iets akkoord-bevonden is. Omdat Akorda is opgericht door het onderwijs en voor het onderwijs, kan het ook alleen bestaan omdat er een primair proces moet plaatsvinden: het onderwijs geven.

Om niet te vergeten dat het om dit primaire proces gaat, zijn op de website, de omslagen van de rapporten en in het periodiek bulletin, kinderen afgebeeld. Vrijwel op alle beelduitingen, is een jongetje weergegeven dat een handstand maakt. Hoewel hij op de kop (op zijn handen) staat, houdt hij zichzelf toch in balans. Het zoeken van dit evenwicht, zelfs als alles op de kop staat, is de permanente opdracht voor Akorda.
Het onderwijs staat immers nooit stil en verandert voortdurend. Ook de mensen in het onderwijs veranderen en in toenemende mate zullen besturen zich ten opzichte van elkaar gaan onderscheiden.
Het aanbieden van een standaard/uniform ondersteuningsaanbod zal daarom steeds minder recht doen aan de behoeften van individuele schoolbesturen. Enerzijds ontstaat aldus een toenemende vraag naar maatwerk ondersteuning. Anderzijds is er ook de zorg over de vraag of deze ontwikkeling leidt tot een ongewenste forse toename van kosten van de overhead zodat er steeds minder middelen te besteden zijn aan het primaire proces: het geven van onderwijs.

Akorda tracht deze twee -ogenschijnlijke- tegenstrijdige belangen met elkaar in harmonie te brengen door een uitgekiend automatiseringssysteem te koppelen met deskundigheid en jarenlange ervaring van de medewerkers.
Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen het belang van een hoge kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.

Daarmee wordt een kwalitatief hoogwaardig en flexibel ondersteuningsaanbod mogelijk tegen een aantrekkelijke prijs.