Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Uit gesprekken met onderwijsmanagers blijkt sterk het gevoel te leven dat zij worden bedolven door een veelheid aan informatie. Om een organisatie te kunnen aansturen is er sprake van een verandering in informatiebehoefte.

De oude Romeinen zeiden het al: “Omen est nomen”, een naam zegt iets over de drager van de naam. De naam Akorda is afgeleid van “akordo” uit het Esperanto. Dit woord betekent balans, evenwicht, harmonie. Balans dus in de betekenis van: “in balans zijn, tot een akkoord komen”.

Akorda was vorig jaar te zien in het programma RTL LifestyleXperience.
In een kort item ziet u Akorda Onderwijsdienstverlening in bedrijf en worden Anna Hoekstra, jurist/adjunct-directeur en Linda Broek, HRM adviseur geïnterviewd over Akorda Onderwijsdienstverlening.

De onderwijsbureaus die het latere administratiekantoor DCO vormden zijn opgericht in het midden van de vorige eeuw.
In die tijd was het gebruikelijk dat de schoolhoofden zelf de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie verrichtten.

Akorda is een dienstverleningsorganisatie. De organisatie verleent zonder winstoogmerk diensten aan onderwijs- en aanverwante organisaties.